مدرس دوره آیلتس

تدریس خصوصی آیلتس

مدرس آیلتس

IELTS Tutor

با ما تماس بگیرید

info@phdielts.ir

شماره واتساپ: +۹۸-۹۳۶-۷۹۳-۳۴۷۶

task1 رایتینگ آیلتس: خطاهای مقدمه

صفحه اصلی مقالات آیلتس task1 رایتینگ آیلتس: خطاهای مقدمه

در این مقاله یاد می‌گیرد که از چه اشتباهاتی باید در مقدمه تسک یک رایتینگ آیلتس اجتناب کنید. مقدمه باید کوتاه و واقعی و براساس اطلاعات داده‌شده باشد. همچنین باید کمترین زمان را از شما بگیرد در مقایسه با پاراگراف های بعدی.

به نمودار و پاراگراف مقدمه زیر نگاه کنید. سپس به سوالات جواب دهید.

ielts writing task 1

پاراگراف مقدمه

به مقدمه زیر نگاه کنید و اشتباهات را تشخیص دهید.

مقدمه:

The graph give the information about the number of computer ownership by education level in two different years.

این نمودار اطلاعاتی در مورد تعداد مالکیت کامپیوتر توسط سطح تحصیلات در دو سال مختلف می‌دهد.

سوالات:

  • ۱. در مقدمه بالا چند اشتباه وجود دارد؟
  • ۲. اگر شما بودید، مقدمه را چگونه می نوشتین؟

پاسخ:

  • ۱. graph = bar chart
  • ۲. give=gives
  • ۳. gives the information about = gives information about (no “the”)
  • ۴. the number of = the percentage of
  • ۵. مالکیت کامپیوتر توسط سطح تحصیلات = کپی از صورت سوال. عبارات را از روی برگه سوال کپی نکنید. شما می‌توانید از کلمات استفاده کنید، اما نظم را تغییر دهید و یا در صورت امکان آن را تفسیر کنید.
  • ۶. در دو سال مختلف = همیشه اطلاعات کاملی را ارایه می‌دهد. تاریخ دقیق را ذکر کنید

مدل مقدمه

The bar chart gives information about the proportion of people from five different levels of education who owned a computer in two different years (2002 and 2010).

نمودار میله‌ای اطلاعاتی را در مورد نسبت افراد از پنج سطح مختلف تحصیلات که در دو سال مختلف (‏۲۰۰۲ و ۲۰۱۰) ‏صاحب یک کامپیوتر بودند، ارائه می‌دهد.

نظرات مدل مقدمه: همانطور که می‌بینید، اولین کلمات تغییر نکرده اند زیرا نیازی به تفسیر آن‌ها نیست. نمودار میله‌ای یک نمودار میله‌ای است. با این حال فعل به صورت تفسیری بیان می‌شود و بقیه عبارات تغییر کرده اند. از آنجا که سطح تحصیلات به طول می‌انجامد تا نوشته شود، این امکان وجود دارد که تنها تعداد آنها نوشته شود. با توجه به تاریخ‌ها می‌توانید از پرانتزها درtask1 رایتینگ آیلتس استفاده کنید و می‌توانید ببینید که تاریخ‌ها در این مقدمه در پرانتزها داده شده‌اند.