مدرس دوره آیلتس

تدریس خصوصی آیلتس

مدرس آیلتس

IELTS Tutor

با ما تماس بگیرید

info@phdielts.ir

شماره واتساپ: +۹۸-۹۳۶-۷۹۳-۳۴۷۶

چند کلمه برای رایتینگ آیلتس بنویسم؟ قوانین و توصیه ها

صفحه اصلی مقالات آیلتس چند کلمه برای رایتینگ آیلتس بنویسم؟ قوانین و توصیه ها

ielts writing word count

task1 و task2 رایتینگ آیلتس شما چند کلمه باید باشد؟ یاد بگیرید که آزمونگر چگونه تعدادکلمات شما را می شمارد و طول پیشنهادی مقاله آیلتس شما چقدر است. این صفحه حاوی این اطلاعات است:

  • قوانین شمارش کلمه رایتینگ آیلتس
  • طول پیشنهادی مقاله
  • هشدار شمارش کلمه
  • چگونگی شمارش کلمات در رایتینگ آیلتس

رایتینگ آیلتس: قوانین تعداد کلمه

۱. آیلتس حداقل 150 کلمه برای task1 رایتینگ و بیش از 250 کلمه برای task2 رایتینگ تعیین کرده است.

۲. با این حال، هیچ ماکزیمم یا حد اکثری وجود ندارد.

۳. در صورتی که کمتر از حداقل بنویسید، جریمه خواهید شد.

طول پیشنهادی مقاله آیلتس

۱. همیشه بیش از تعداد کلمه حداقل تعیین شده بنویسید.

۲. آزمونگر همه کلمات شما را بررسی می کند و می شمارد.

۳. حدود ۱۷۰ - ۱۹۰ کلمه برای task1 رایتینگ و حدود ۲۷۰ - ۲۹۰ کلمه برای task2 رایتینگ را هدف خود قرار دهید. این به این معنی خواهد بود که شما به طور ایمن اما بدون اضافه کردن اطلاعات بیش از حد بی ربط، بیش از حد مجاز کلمات هستید.

۴. زیاد ننویسید. هدف برای کیفیت است نه کمیت. این به معنای تمرکز بر انگلیسی عالی رایتینگ و سازمان دهی اطلاعات شما به جای رایتینگ یک مقاله طولانی است.

آیا نمره بالاتری برای یک مقاله طولانی در آیلتس بدست خواهید آورد؟

پاسخ خیر است. آیلتس به دنبال یک مقاله بسیار مرتبط و متمرکز است. اگر سعی کنید اطلاعاتی که ۱۰۰ % به task شما مربوط نیستند را اضافه کنید، نمره پایین تری به دست خواهید آورد.

سعی نکنید یک جمله hookبه مقدمه تان اضافه کنید تا آن را جالب کنید. شما امتیاز بیشتری برای جالب بودن به دست نمی‌آورید. شما امتیاز بیشتری برای متمرکز و مختصر بودن به دست می‌آورید.

شما برای یک مقاله طولانی تر نمره بالاتری بدست نمی آورید.

هشدار برای تعداد کلمات رایتینگ آیلتس

۱. اگر اطلاعات ارائه‌شده در صورت سوال را برای مقدمه خود کپی کنید، آزمونگر این کلمات را حساب نخواهد کرد. این یعنی ممکن است کمتر از تعداد کلمات حد اقل نوشته باشید. بنابراین همیشه اطلاعات صورت سوال را در مقدمه خودبازنویسی کنید. یعنی گرامر آن را تغییر دهید و از لغات مترادف استفاده کنید.

۲. چگونه بررسی کنید که چند کلمه نوشته اید - شما وقت ندارید هر کلمه ای را که نوشته اید بشمارید، بنابراین باید خطوط را بشمارید. دانستن طول دست نوشته تان بر روی برگه پاسخ رایتینگ رسمی کمک خواهد کرد.

مقالات مربوط به آیلتس